Diyarbakır DEVA Partisin’den engelliler günü mesajı

DEVA Parti
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Diyarbakır DEVA Partisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü açıklaması.

Deva partisi Diyarbakır il başkanlığı olarak göreve başladığımız günden itibaren engelli vatandaşlarımızın hakları sorunları ve çözüm önerileri üzerinde önemle durulmuş; bu hususta tam bir yıl önce başlatmış olduğumuz çalışmamızın kapsamı alanında kentimizde bulunan ilgili kurum, kuruluş, engelli birey ve ailelere temas etme gibi bir dizi eylemler gerçekleştirmiş ve geçekleştirmeye devam edeceğimizi: engeli haklarının teslimi hususunda kararlığımızı bir kez daha basın mensupları huzurunda  kamuoyuna paylaşmış bulunmaktayız.

“Engelli haklarının koşulsuz ve eksiksiz teslimi ile gerçekleşmiştir”

Çağdaş toplum ve Ülkerlerde; toplumsal gelişim ve medeniyetin bir ölçüsü de tüm engelli haklarının koşulsuz ve eksiksiz teslimi ile gerçekleşmiştir. Çağdaş toplumda iştigal ve pratize edilmesi ile başarılı olan onlarca model ve örneklem mevcuttur. Ülkemizde bu modelleri uygulayabilecek gerekli imkân ve kabiliyetlere sahip olması yanında, gerekli adımları atmamak ile birlikte bu hususta gaye, ilgi ve özveriyi ne yazık ki görememekteyiz. Engelli bireylerin yaşam standartlarının iyileştirilmemesi, kamu kurum ve kuruluşlardan yeterli düzeyde hizmet alamamasının yanında, son dönemlerde artan ağır ekonomik koşullarda alım gücünün kısıtlanmasının tüm vebali mevcut iktidar ve ortağının ceberut yaklaşımından kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Diyarbakır

•             Kentimizin yerel hizmetleri kapsamında yapılmış olan üst geçitlerde,

•             kara ve yaya yolu geçidinde,

•             eğitim alanında tek tipçi modelin devamının sürdürülmesinde,

•             aile-devlet ve engelli hizmet planlamasının gerçekleşmemiş olmasında,

•             yeterli düzeyde sosyal ve sağlık haklarına erişememesinde,

•             tüm siyasi parti –memur –devlet-idari ve yönetim erkinde yeterli engelli vatandaş kotasının uygulanmaması gibi birçok sorun mevcudiyetini devam ettirip sorunların kökleşmesinde sebep olmaktadır.

 Küresel çapta yaşanan ve etkileri devam eden Pandami ile birlikte engelli vatandaşlara gerekli ilgi ve hassasiyetin gösterilememesi neticesinde :

•             Engelli vatandaşlarımızın erişebilirliği,

•             Sosyalleşmesi,

•             Maruz bırakıldığı ayrımcılığı,

•             Sağlık imkânlarının,

•             Ekonomik durumunun,

•             İş ,çalışma ve iktisadi katılım düzeyinde yeni bir takım sorunlar oluşmasına ne yazık ki şahit olmuş bulunmaktayız.

Deva partisi olarak ; sonuçları itibari ile önemsediğimiz ve ülkemizin de taraf olduğu ‘’Avrupa Birliği Erişebilirlik Raporunun’’ ;en yalın haliyle erişebilirliğin herkes için hak ve hizmetlerin eşit koşullarda bağımsız bir şekilde faydalanabilmesinin ,yaşamın tüm alanlarına tam ve etkin katılabilmesi stratejik ve vazgeçilmez bir enstrüman olarak görüyoruz. Avrupa Birliği Konseyi ise “erişilebilirlik, toplumda ve ekonomide yer almanın ön koşuludur” demektedir. İşte bu vazgeçilmez enstrümanı kullanmak ve söz konusu ön koşulu yerine getirmek için birçok fiziki ve idari düzenleme yapılmalıdır.

Günümüzde artık biliyoruz ki erişilebilir mekân ya da sistemler imal etmek, sadece engelli kişilere yönelik yapılan düzenlemeler değildir. Örneğin; çocuklar, yaşlılar, bebek arabalı ebeveynler, geçici sakatlık yaşayan kişiler, hamileler, dikkat eksikliği yaşayan kişiler, elinde çanta ya da benzeri yük bulunanlar ve hatta gün içinde kendini yorgun hisseden insanlar, yani aslında herkes içindir.

Bu düzenlemeler yapılmadığında başta engelli kişiler olmak üzere nüfusun önemli bir kesimi, tanınan hak ve hürriyetlerden ya yararlanamamakta ya da kısıtlı olarak yararlanabilmektedir. Örneğin yaşam hakkının tesisinde veya oy kullanırken ya da okula veya işe giderken, acil durumlarda yardım isterken, bir bankanın sözleşmesini imzalarken ve daha nicelerinde erişilebilirlik kuralları işletilmediğinde söz konusu hakları kullanmak mümkün olamamaktadır. Bu durumun oluşturacağı yıkıntıyı, travmayı ya da diğer olumsuzlukları burada ifade etmemekle beraber sonuç itibariyle engellilerin fevkalade kısıtlı bir yaşama itildiğini söylemekle iktifa edebiliriz.

Basın açıklamamıza son vermeden önce Diyarbakır’da engelli vatandaşlarımızın sendikal düzeyde hak savunuculuk misyonunu üstelenmiş olan tüm STK’larımızın tek çatı altında, ortak mücadele konfederasyonunu kurmuş olmalarını, Diyarbakır baro bünyesinde engelliler komisyonun oluşmasını tebrik ve takdir eder engelli vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını dileriz. Bizler deva partisi olarak engellilerin hak ve hürriyetlerin teslimi konusunda taraf olduğumuzu bir kez daha vurgular , bu hususta katkı sağlamaya çalışan her kişi ,kurum ve STK larla çalışmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Engelli vatandaşlarımızın dünya engelliler günü kutlar bu kutsal mücadelede yalnız olmadıklarını bilmelerini isteriz. (Haber Merkezi)

Diyarbakır DEVA Partisin’den engelliler günü mesajı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.