Sağlıkta şiddete karşı etkin yasa çıkarılsın

sağlık-şiddet-yasa
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Amed Sağlık Platformu’nun sağlıkta yaşanan şiddete dikkat çeken açıklamasında şiddeti önlemeye dönük yasaların çıkarılması istendi.

Amed Sağlık Platformu, “Sağlıkta şiddete karşı etkin yasa ve güvenli işyerleri” talebi ile bir açıklama yaptı.

Açıklamayı, Mehmet Şerif Demir okudu.

Hekimleri şiddetten koruyacak önlemler alınsın

Covid-19 Pandemisinde sağlık çalışanlarının iş yükünün arttığına ve çalışma koşullarının zorlaştığına dikkat çekilen açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin şu ifadeler yer aldı. “Doktor Aynur Dağdemir, çalıştığı özel hastaneye elinde ekmek bıçağı ile giren erkek tarafından 6 yıl önce öldürüldü.  Dr. Edip Kürklü’yü, Dr.Göksel Kalaycıoğlu’nu, Dr. Ersin Arslan’ı, Dr. Kamil Furtun’u, Dr. Hüseyin Ağır’ı, Dr. Fikret Hacıosman’ıda işyerlerinde uğradıkları şiddet sonrası kaybettik. Kayıplarımızın yanı sıra meslektaşlarımız işyerlerinde bıçaklı, silahlı, sopalı, oraklı, taşlı fiziksel saldırılara uğruyor, klinikler ateşe veriliyor, her birimiz her gün sözel şiddete maruz kalıyoruz. Yalnızca 2020 yılında, 12 bine yakın beyaz kod verilen sağlıkta şiddet olayı yaşanmıştır. Türk Tabipler Birliği’nin yapmış olduğu ankette hekimlerin %84’ü daha önce hasta veya yakını tarafından sözel ve fiziksel şiddete uğradığını belirtmiştir. Bu insanlık dışı duruma maalesef bu defa da dün bu Aile Sağlığı Merkezinde çalışan hekim arkadaşımız Dr. Aziz Tanelçi maruz kalmış ve hastanın bıçaklı saldırısına uğramıştır. Çok daha büyük bir felaketle sonuçlanabilecek bu saldırıda bizleri teselli eden tek şey arkadaşımızın şuan tedavisinin yapılmış olması ve hayati bir tehlikenin olmamış olması. Tüm bunlara rağmen hâlâ işyerlerimizde şiddetten koruyacak önlemler alınmazken, çıkarılan sağlıkta şiddet yasası algıyı yönetmeye çalışmak dışında bir işe yaramamıştır.           

Vatandaş sağlık sistemine tepkisini sağlıkçılara yansıtıyor

Hastanelere girişte güvenlik zafiyetine değinilen açıklamada, “Şiddete, yalnızca ASM’lere ve hastaneye başvuranlar tarafından değil, ekranlardaki dizilerde, gazetelerdeki köşe yazılarında, politikacıların sözlerinde, idarecilerin baskılarında da tanıklık ediyoruz. Çıkarılan SABİM hattı ile de tüm hekimler Sağlık Bakanlığı tarafından psikolojik şiddete, ağır duygusal yüke maruz bırakılıyor. Acil asistanı olarak görev yaptığı sırada SABİM’e yapılan haksız başvurular gerekçe gösterilerek işyerinde sürekli mobbinge maruz kaldığı için canına kıyan Dr. Melike Erdem, ne yazık ki bu şiddetin en ağır göstergesi olmuştur. Görevini yaptığı sırada şiddete uğrayan hekimlerin şikâyetlerine yönelik hiçbir adım atmayan yönetenler, gereksiz başvurular ile hekimler üzerinde baskı yaratmakta, hekimlerin saatlerini en basit şikâyetlere cevap yazmakla harcatmaktadır. Üstelik şikâyetlere konu olan sorunların tamamına tıkanmış olan ve çözüm üretmekte zorlanan sağlık sistemi neden olmaktadır. Randevu alamayan, 5 dakikada bir muayene olmaya zorlanan, özel hastaneye başvurmak zorunda bırakılan, her sağlık başvurusunda cebinden parası alınan yurttaşlar sistemin tüm sorunlarını karşılaştığı sağlık personeline yansıtmaktadır. Hâlbuki sistemden ne hekim ne hemşire ne de sağlık personeli sorumludur. SABİM hatları ile sorumluluğu üzerinden alıp hekimlere atmak isteyenlere karşı hastalarımız da artık gerçekleri görmelidir” ifadeleri kullanıldı.

‘ASM’lerde artan şiddet bir tesadüf değil’

Açıklamada sağlık çalışanlarının emeğinin değersizleştirildiğine vurgu yapılarak, “Şunu çok iyi biliyoruz ki bir yerde üretilen iş ve ortaya konulan emek ne kadar değersizleştirilir ve iş yapamaz hale getirilirse bir o kadar kıymetini yitirir ve hedef haline gelir, hekim emeğinin değersizleştirilmesi, yapılan işin sıradanlaştırılması ve angarya olarak tarif ettiğimiz yığınla gereksiz iş yükünün tıbbi ve etik bir görev olarak önümüze konulması, hastalarla ilişkimizi çoğunlukla bu zemine taşıma çabası tam da bahsettiğimiz emek ve emeğin değerinin yitirilmesine sebep oluyor. Sağlıkta dönüşümle beraber en çok zarar gören ve değersizleştirilen alanlardan biri de Aile hekimliği sistemi. Son zamanlarda ASM’lerde artan şiddet bu sebeple bir tesadüf değildir. Sağlık çalışanları arasındaki dayanışmayı büyütmek ve şiddeti bitirmek için birlikte mücadele ediyoruz. Hekimlerin gördüğü her şiddette daha çok haykırarak, daha çok meydanlarda bir araya gelerek sağlıkta şiddeti kabul etmeyeceğimizi, buna sebep olan herkesten hesap soracağımızı ve devam eden hukuki süreçlerin takipçisi olacağımızı bir kez daha buradan dile getiriyoruz” denildi.

Açıklamada sağlık emekçilerinin talepleri ise şöyle sıralandı:

“*Sağlıkta şiddetin ana kaynağı olan neoliberal politikalarla yaşama geçirilen Sağlıkta Dönüşüm Programından derhal vazgeçilmesini,

*Sağlıkta şiddet için Türk Tabipleri Birliği’nin sunduğu ve Emek-Meslek örgütlerinin desteklediği etkili yasa etkili yasa çıkarılmasını,

*Sağlık kurumlarında şiddeti önleyen fiziksel değişiklikler yapılmasını, güvenli işyerleri oluşturulmasını

*İş yaşamında şiddet ve tacize karşı ILO 190 Sözleşmesinin imzalanmasını TALEP EDİYORUZ.” (Haber Merkezi)

Sağlıkta şiddete karşı etkin yasa çıkarılsın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir