TÜİK 2020 Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

tüik
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

TÜİK Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) harcaması 2020 yılında 54 milyar 957 milyon TL’ye yükseldi

TÜİK Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2020 yılında bir önceki yıla göre 9 milyar 3 milyon TL artarak 54 milyar 957 milyon TL’ye yükseldi.

indir

Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı Yüzde1,09 oldu

Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının GSYH içindeki oranı 2019 yılında Yüzde1,06 iken, 2020 yılında 5 trilyon 46 milyar 883 milyon TL’lik GSYH içindeki oranı Yüzde1,09’a yükseldi.

indir (1)

TÜİK En fazla Ar-Ge harcaması mali ve mali olmayan şirketler tarafından yapıldı

TÜİK Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler Yüzde64,8 ile en büyük paya sahip olurken, bunu Yüzde28,4 ile yükseköğretim takip etti. Kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının da dâhil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise Yüzde6,8 oldu. Ar-Ge harcamaları içerisinde personel harcamaları Yüzde52,8 ile en büyük harcama kalemini oluşturdu.

TÜİK Mali ve mali olmayan şirketler Ar-Ge finansmanında Yüzde57,2 ile ilk sırada yer aldı

Ar-Ge harcamalarının 2020 yılında Yüzde57,2’si mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken genel devlet Ar-Ge harcamalarının Yüzde28,4’ünü, yükseköğretim Yüzde12,3’ünü, yurt dışı kaynaklar Yüzde2,0’ını ve yurt içi diğer kaynaklar Yüzde0,1’ini finanse etti.

indir (2)

TÜİK Tam zaman eşdeğeri cinsinden 199 bin 371 Ar-Ge personeli çalıştı

Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden 2020 yılında toplam 199 bin 371 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Sektörler itibari ile dağılımına bakıldığında ise TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2020 yılında Yüzde65,3’ü mali ve mali olmayan şirketlerde, Yüzde29,9’u yükseköğretimde ve Yüzde4,7’si kar amacı olmayan kuruluşların da dâhil edildiği genel devlet sektöründe yer aldı.

TÜİK TZE cinsinden kadın Ar-Ge personelinin oranı Yüzde31,9 oldu

TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel sayısı, 2020 yılında 63 bin 655 kişi ile toplam Ar-Ge personel sayısının Yüzde31,9’unu oluşturdu. Sektörler itibari ile TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel oranı mali ve mali olmayan şirketlerde Yüzde26,0, kar amacı olmayan kuruluşların da dâhil edildiği genel devlette Yüzde30,1, yükseköğretimde ise Yüzde45,1 oldu.

TÜİK Ar-Ge personelinin Yüzde32,1’i doktora veya eşdeğeri eğitim seviyesine sahip

Ar-Ge personeli öğrenim durumuna göre incelendiğinde, Ar-Ge personelinin Yüzde33,1’inin lisans eğitim düzeyine sahip olduğu görüldü. Bunu sırasıyla Yüzde32,1 ile doktora veya eşdeğeri, Yüzde24,6 ile yüksek lisans, Yüzde5,1 ile meslek yüksekokulu ve Yüzde5,1 ile lise ve altı kategorileri takip etti. TZE cinsinden Ar-Ge personelinin eğitim durumuna göre dağılımı ise sırasıyla; Yüzde45,7 ile lisans, Yüzde21,4 ile yüksek lisans, Yüzde19,0 ile doktora veya eşdeğeri, Yüzde7,2 ile meslek yüksekokulu ve Yüzde6,8 ile lise ve altı eğitim düzeyi şeklinde oldu. Öğrenim durumuna göre sayı ve TZE cinsinden Ar-Ge personeli, 2020

En fazla Ar-Ge harcaması TR51 (Ankara) bölgesinde gerçekleşti

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzeye göre 2020 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge toplam Ar-Ge harcamasının Yüzde32,5’ini gerçekleştiren TR51 (Ankara) iken, bunu Yüzde25,6 ile TR10 (İstanbul) ve Yüzde10,6 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesi takip etti. Ar-Ge personel sayısına bakıldığında ise toplam Ar-Ge personel sayısının Yüzde29,0’u TR10 (İstanbul) bölgesinde, Yüzde19,3’ü TR51 (Ankara) ve Yüzde7,7’si TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesinde istihdam edildi.

Mali ve mali olmayan şirketlerde Ar-Ge harcamasının Yüzde55,9’u Ar-Ge merkezlerinde yapıldı

indir (4)
TÜİK VERİLERİ

TÜİK Mali ve mali olmayan şirketler tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen 35 milyar 623 milyon TL Ar-Ge harcamasının Yüzde55,9’u Ar-Ge merkezlerinde gerçekleştirildi. Ar-Ge merkezlerinde faaliyet yürüten girişimler çalışan sayılarına göre incelendiğinde ise Ar-Ge merkezlerinde yapılan Ar-Ge harcamasının Yüzde85,2’sinin 250 ve üzeri çalışanı olan girişimler tarafından yapıldığı görüldü.

En fazla Ar-Ge harcaması yüksek teknoloji faaliyetlerindeki girişimler tarafından yapıldı

indir (3)
TÜİK

TÜİK İmalat sanayinde Ar-Ge faaliyeti yürüten girişimler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında 2020 yılında imalat sanayinde gerçekleştirilen 20 milyar 333 milyon TL Ar-Ge harcamasının Yüzde44,7’sinin yüksek teknoloji faaliyetinde yer alan girişimler tarafından gerçekleştirildiği görüldü. Bu oran 2015 yılında Yüzde35,3 idi. İmalat sanayindeki toplam Ar-Ge harcamasının Yüzde40,4’ü orta yüksek teknoloji faaliyetindeki girişimler, Yüzde9,2’si orta düşük teknoloji faaliyetindeki girişimler ve Yüzde5,7’si düşük teknoloji faaliyetindeki girişimler tarafından yapıldı.  İmalat sanayinde Ar-Ge faaliyeti yürüten girişimlerdeki araştırmacı sayıları incelendiğinde 2020 yılında en fazla araştırmacının 21 bin 206 kişi ile orta yüksek teknoloji faaliyeti yürüten girişimler tarafından istihdam edildiği görüldü. Bunu 14 bin 657 araştırmacı istihdamı ile yüksek teknoloji faaliyeti yürüten girişimler takip etti. Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden araştırmacı sayıları dikkate alındığında da en fazla araştırmacı istihdamının 19 bin 298 ile orta yüksek teknoloji faaliyeti yürüten girişimlerde olduğu görüldü. (Haber Merkezi)

TÜİK 2020 Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir